ประกาศจากทีมงาน


​     เรื่องการปิดให้บริการเป็นการถาวร หากมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ หรือรูปภาพของทีมงาน ไปประกาศขายสินค้าต่างๆ ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นตัวปลอม และเป็นพวกหลอกลวงทั้งหมด ห้ามโอนเงินไปให้โดยเด็ดขาด หากโอนเงินไปให้ตัวปลอม ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงานตัวจริงปิดให้บริการ เลิกขายถาวรแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและใช้บริการมาตลอด ขอขอบคุณครับ

 

ทีมงาน Gundeliverly.com